1
Færre personer gådro seg betalingsanmerkninger i juli. Husk på at det aldri er selvf?lgelig noen garanti for at du blir innvilget et forbrukslån, til tross for at långiveren aksepterer søknader fra folk med betalingsanmerkninger. Derfor nør du bedsørge for at du vil kunne klare å betale alle andre regninger før smålån du v